Naast het jeugdwerk zijn er ook een aantal activiteiten of bijeenkomsten die te maken hebben met muziek en/of vorming en toerusting.

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen over de muzikale initiatieven in onze gemeente:

Kinderkoor Fontein        Kerkkoor Genderen       Praiseband Inspiration      Praiseband Yada Yeshua

Tijdens de meeste reguliere diensten hebben wij een aantal organisten die per toerbeurt de dienst begeleiden.
In sommige bijzondere diensten waar dit past, wordt een bijdrage geleverd door His work of Art.

Over vorming en toerusting, oftewel hoe groei je als gemeente of als individu in je relatie met God,
is via onderstaande links meer informatie te vinden:

Groeigroepen               Alpha-cursus             Emmaus            Marriage Course

Gebedsgroep              Tentdienstcommissie

Klik hier voor meer informatie over de Werkgroep Doelgerichte Gemeente die zich bezighoudt met vorming en toerusting.