Hieronder zijn drie gebedsinitiatieven beschreven met bijbehorende contactinformatie. Algemene vragen over gebedsgroepen en over de gebedsweek (jaarlijks in januari, zie onderaan) kunnen naar dit email gestuurd worden: gebedsgroep@gereformeerdekerkgenderen.nl

Cursus Luisterend Bidden

In de relatie met God staan bijbellezen en bidden voor veel mensen vanzelfsprekend centraal. Maar bidden kan soms ook voelen als eenrichtingsverkeer. Wij danken en prijzen God en leggen onze zorgen bij Hem neer. Maar zouden we Zijn stem ook kunnen horen? De cursus luisterend bidden helpt ons hiernaar op zoek te gaan, met alle vragen en kritische opmerkingen die daar bij boven kunnen komen. Het is geen cursus waarbij alleen maar informatie wordt gegeven, we gaan echt samen aan de slag, op zoek naar hoe God in ons leven wil spreken en proberen ons daar, in alle eerbied, voor open te stellen. Zoekend en tastend maar vooral vertrouwend en luisterend naar Gods Woord. Voor meer informatie kunt u mailen domineevandenbrink@outlook.com

Dinsdagochtend gebedsgroep

Contactpersoon: Hennie Bouman – 352244 of vormingentoerusting@gereformeerdekerkgenderen.nl

Inmiddels draait er ook overdag een gebedsgroep. Elke dinsdagmorgen van 8.45 tot 9.30 uur komen we met een groep vrouwen  bij elkaar om te bidden. De gebedsgroep is voor iedereen toegankelijk. Een samenkomst ziet er zo uit:

 • Er wordt een kaars aangestoken als teken dat Jezus in ons midden is
 • Er is ruimte voor een korte overdenking n.a.v. een stukje uit de Bijbel
 • Persoonlijke gebedspunten worden ingebracht en gedeeld met elkaar
 • Ook lopende zaken binnen de gemeente worden besproken en als gebedspunten ingebracht
 • Er is een periode van gebed, waarin we aanbidden, danken, voorbede doen, ook voor de noden in ons dorp en de wereld
 • We sluiten af met hardop het ‘Onze Vader’ te bidden

Misschien bent je niet gewend om “samen met anderen” te bidden, of vind je het lastig om “hardop” te bidden. Dat geeft natuurlijk niet. Je kunt ook “stil” met ons overeenstemmen in gebed.
Van januari t/m juni komen we bij elkaar in De Regenboog en van juli t/m september in ‘t Kruispunt.

Gebedsgroep op de dinsdag- of woensdagavond

Elke relatie waarin niet gepraat wordt, loopt op niets uit; tussen man en vrouw gaat het dan mis, tussen ouders en kinderen loopt het fout. Met elkaar communiceren is van LEVENsbelang.
Zo geldt dat ook voor onze relatie met God. Het gebed is de motor van het geestelijk leven, waardoor je relatie met Jezus wordt versterkt. Alle grote mannen en vrouwen in de Bijbel waren mensen van gebed. Het gesprek met God was voor hen belangrijk.

Waarom bidden?

In de Bijbel komt het werkwoord bidden meer dan 200 keer voor. Dat betekent dat het gebed een essentieel onderdeel van het geloofsleven is. Bidden is de motor van ons geestelijk leven:

 • We zijn allemaal druk met van alles en nog wat. Vaak zo druk dat het gebed erbij in schiet, terwijl juist de tijd om te bidden de best besteedde tijd van de dag is! Laat je niet verleiden tot een leven zonder gebed. Een leven zonder gebed wordt al gauw een krachteloos, teleurstellend leven. Je persoonlijke relatie met Jezus wordt inniger door twee onlosmakelijke dingen: de Bijbel lezen en bidden. Het brengt je dichter bij Jezus Christus.
  Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt (Filemon 1:6).
 • God verbindt beloften aan het gebed:
  U krijgt niets omdat u niet bidt (Jakobus 4:12)
  Wie geloof heeft, krijgt alles waar hij in het gebed om vraagt. ( Mattheüs 21:22)

Betekenen deze teksten dat je alles krijgt wat je bidt? Nee, niet altijd. Het is niet zomaar allemaal gemakkelijk te regelen; wij vragen en God geeft ons het gewenste antwoord. God kan andere plannen hebben met ons leven, plannen die wij vaak pas achteraf zien of begrijpen.
God kan ook andere antwoorden geven dan wij willen. Maar hoe dan ook, als we Hem ergens om gebeden hebben, Hem er dus bij hebben betrokken, mogen we erop vertrouwen dat Hij erbij is.
Hij neemt lang niet altijd zomaar patsboem onze moeilijkheden weg. Soms wil Hij ons juist door die problemen iets leren. Hij geneest – helaas niet iedereen – maar is Hij bij ons in onze zorgen. Dan wordt het ondraaglijke draagbaar en krijgen we vrede met de weg, die Hij met ons gaat.
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4:6-7)

Iedere dinsdag- of woensdagavond van 19:00 tot 19:45 uur (in het Kruispunt (juli t/m dec) en van de Regenboog (jan t/m juni)) komt de gebedsgroep bij elkaar om samen te bidden. Dat doen we in verschillende vormen.

We nodigen iedereen uit om ook (eens of vaker) samen met anderen te bidden. Waarbij we niet vergeten ook te danken voor het goede wat we van onze God hebben ontvangen.
U hoeft niet zelf hardop mee te bidden. Aanwezigheid wordt ook bijzonder op prijs gesteld. U kunt dan ook gebedsonderwerpen noemen, zodat anderen daarvoor kunnen bidden. Gebedsonderwerpen kunnen ook per mail worden gestuurd naar: gebed.kerkingenderen@gmail.com of doorgegeven worden aan een van de leden van de gebedsgroep of de predikant. Met de gebedsonderwerpen en gegevens van mensen wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Ook als u of jij niet opwoensdag kunt komen, maar wel op een andere dag in de gelegenheid bent, laat ons dat dan weten. Er is ook een gebeds-app, waardoor we in staat zijn snel te reageren.

Week van het Gebed 2020

In januari doen we altijd mee met de landelijke gebedsweek. In de Week van Gebed voor de eenheid bidden christenen samen voor eenheid van christenen wereldwijd, voor de wijk én de wereld. Naar schatting doen zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief. Het thema voor 2020 is: ‘Buitengewoon’. Op 19 januari starten we met een gezamenlijke dienst en van 19 t/m 25 januari 2020 bidden we dagelijks aan de hand van het thema BUITENGEWOON. De beide kerken doen het samen, dit seizoen in de Gereformeerde Kerk.