Contactpersonen zijn: Gerda van Hemert – 352253 en Mari Kwetters – 352531

Als u of jij behoefte hebt aan een luisterend oor of bepaalde zorgen of problemen vertrouwelijk met iemand zou willen delen, kunt u contact opnemen met iemand van het Pastoraal Team. Het contact kan tot stand komen in overleg met predikant, ouderling of diaken.