Voor vragen betreffende het lidmaatschap van de kerk kunt u contact opnemen met de scriba via scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl

De ledenadministratie van onze gemeente wordt bijgehouden door Ton Kuikman, die hierin de scriba ondersteunt:  351104 of tonkuikman@casema.nl

Overschrijvingsverzoeken vanuit onze gemeente komen via de scriba bij Ton en verzoeken van elders, die in de Leden Registratie Protestantse Kerk (LRP) binnenkomen, worden door hem aan de scriba ter toetsing gestuurd. Alles op het gebied van mutaties uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) komen rechtstreeks door in LRP en worden door Ton verwerkt en doorgegeven aan de scriba. Elke maand wordt er een lijst gemaakt van de jarigen van 10 jaar en ouder, en de hierbij behorende etiketten voor het verjaardagfonds. Verder kunnen er op verzoek adreslijsten voor de Kindernevendienst, Clubs, HGJV, ZWO of andere commissies, worden vervaardigd.