De scriba is contactpersoon voor het pastoraat en is bereikbaar via
scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl of 0416-351371

Pastoraat betekent zielszorg aan de leden van de gemeente. Van de ambtsdragers mag verwacht worden dat zij belangstelling tonen voor de levenssituatie van de mens, wat zich uit in de zorg voor mensen naar lichaam en ziel. Pastoraat heeft ook betrekking op hen die van het Evangelie vervreemd zijn geraakt. Het betekent, door de Bijbel worden wij hier op gewezen, dat wij – ook als gemeente – toezien op het geestelijk welzijn van elkaar.
Om voor een ieder gemakkelijk bereikbaar te zijn, is onze gemeente opgedeeld in zes wijken, ieder met een eigen team o.l.v. een ouderling.

Verdeling wijkteams:  2019-2020 Samenstelling Wijkteams
Zie ook het pastoraal team.

wijkindeling-sept16