Contactpersoon is Kees Bouman – 692581 en kerkkoor@gereformeerdekerkgenderen.nl

Alweer voor het 15e jaar

“Kerkkoor Genderen” is ontstaan na de Gavenmarkt die gehouden is in november 2004 in navolging van de campagne “40-Doelgerichte-Dagen”. Het doel is een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenteopbouw en het versterken van de onderlinge contacten. Met enige regelmaat willen we een bijdrage leveren aan erediensten. Voor de medewerking aan de erediensten worden steeds enkele nieuwe liederen ingestudeerd. Hiervoor wordt ± 7 maal gerepeteerd. De repetities worden gehouden op de zaterdagavond van 18.30 uur tot 20.15 uur in ons kerkgebouw.

Het koor bestaat momenteel uit bijna 60 leden. We zijn een enthousiaste groep en nodigen iedereen uit met ons mee te komen zingen. Zing je graag, sluit je dan bij ons aan. Het koor staat onder leiding van dirigent Liesbeth Coppens uit Waalwijk.

kerkkoor-genderen