Contactpersoon is Dick Nederveen – 355055 en gebedsgroep@gereformeerdekerkgenderen.nl

Iedere woensdagavond van 19:00 tot 19:45 uur komt de gebedsgroep, een groep mensen uit beide plaatselijke kerken, bij elkaar om samen te bidden. Dat doen we in verschillende vormen. Sinds een aantal jaren doen we in januari mee met de landelijke gebedsweek. Dat doen we samen We doen dat in een van de zalen van het Kruispunt (juli t/m december) of van de Regenboog (januari t/m juni).met de hervormde gemeente uit ons dorp. Het thema voor 2018 is: “Recht door zee”

We nodigen iedereen uit om ook (eens of vaker) samen met anderen te bidden. Waarbij we niet vergeten ook te danken voor het goede wat we van onze God hebben ontvangen.

U hoeft niet zelf hardop mee te bidden. Aanwezigheid wordt ook bijzonder op prijs gesteld. U kunt dan ook gebedsonderwerpen noemen, zodat andere daarvoor kunnen bidden. Gebedsonderwerpen kunnen ook per mail worden gestuurd naar: gebed.kerkingenderen@gmail.com of doorgegeven worden aan een van de leden van de gebedsgroep of de predikant. Met de gebedsonderwerpen wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Ook als u of jij niet op woensdag kunt komen, maar wel op een andere dag in de gelegenheid bent, laat ons dat dan weten. Er is ook een gebeds-app, waardoor we in staat zijn snel te reageren.  Gegeven  worden altijd vertrouwelijk  behandeld!

Waarom bidden we eigenlijk en wat is dan bidden precies?
Bidden is praten met en luisteren naar God. Vergeet vooral het laatste niet! We zijn soms zo druk met ons hart uitstorten bij God, dat we helemaal vergeten om ook eens een tijdje stil te zijn om naar Gods stem te luisteren… Maar waarom bidden we?
1. We zijn ervoor gemaakt
2. In een gezin wordt ook gepraat
3. God nodigt ons uit
4. Omdat we er verantwoordelijkheid voor dragen

Als gebeden onbeantwoord lijken te blijven.
“Als al het andere faalt, bid dan.” Dat lijkt voor veel mensen het motto te zijn. Misschien ben jij wel één van die mensen die ervan overtuigd is dat ze in de meeste gevallen alles wel aankunnen wat er op hun pad komt. In die uitzonderlijke gevallen dat omstandigheden hun greep te boven lijken te gaan, gaan ze over tot bidden, want baat het niet, dan schaadt het ook niet. Voor anderen is gebed belangrijker. De Bijbel leert, “…bid onophoudelijk…” (1 Tessalonicenzen 5:17) en die oproep nemen zij serieus. Ze bidden voor persoonlijke problemen, bidden voor de noden van anderen en prijzen de God die ze aanbidden. Maar er is één probleem met gebed. Het is niet als wanneer je naar een verkoopautomaat stapt, er geld in stopt en precies datgene eruit krijgt wat je hebben wilt. Soms lijkt het of gebeden niet verhoord worden.

Op de site vindt u nog meer informatie, onder andere diverse links naar websites die van belang kunnen zijn, met name gericht op het gebed.

Hieronder worden enkele websites uitgelicht die van belang kunnen zijn, met name gericht op het gebed:

WWW.EA.NL
Actualiteiten en trends op het gebied van gebed en informatie over gebedsactiviteiten van de Evangelische Alliantie.

WWW.IBB.NU
Informatie over gebedsgroepen in scholen.

WWW.LYDIANEDERLAND.NL
Netwerk van biddende vrouwen in Nederland.

BEDRIJFSGEBED.TYPEPAD.COM
Actuele informatie over bidden op het werk, overzicht van bedrijfsbidstondgroepen, netwerken van christenprofessionals en activiteitenagenda.

WWW.24-7GEBED.NL
Actuele ontwikkelingen op het gebied van 24/7 gebed in Nederland.
Artikelen, informatie en een klaagmuur.

WWW.STADSGEBED.NL
Uitgebreide lijst met stadsgebedsgroepen en artikelen van bijvoorbeeld verschillende types voorbidders en spiritual mapping.

Taizé
Op deze site van de oecumenische geloofsgemeenschap Taizé in Frankrijk staan o.a. tips voor het inrichten van een gebedsbijeenkomst en –ruimte en gebeden voor elke dag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

20 + vier =