De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bepaalt dat de Kerkenraad periodiek een beleidsplan dient vast te stellen: Beleidsplan

De organisatiestructuur met taakgroepcoƶrdinatoren staat beschreven in: Organisatiedocument

De Plaatselijke Regeling is in 2023 herzien: PlaatselijkeRegeling