Voor vragen met betrekking tot de kerkelijke bijdrage kunt u contact opnemen via kerkbalans@gereformeerdekerkgenderen.nl

Hieronder de te gebruiken nummers.

Kerk algemeen                NL 15 RABO 03737 10 909
t.n.v. CvK Gereformeerde kerk Genderen

Collectemunten              NL 68 RABO 03737 10 925
t.n.v. CvK Gereformeerde kerk Genderen inzake collectemunten

Jeugdcentrale                  NL 90 RABO 03737 10 917
t.n.v. CvK Gereformeerde kerk Genderen inzake Jeugdcentrale

ZWO                                   NL 63 RABO 03737 09269
t.n.v. Diaconie Geref. kerk Genderen inzake ZWO

Werkgroep Hulp Oost-Europa  NL91 RABO 03737 09 250
t.n.v.  Diaconie Geref. kerk Genderen inzake Werkgroep Hulp Oost-Europa

Diaconie                            NL93 RABO 0341 5060 87
t.n.v. Diaconie Geref. kerk Genderen