Contactpersoon vanuit onze gemeente is Hennie Bouman,
bereikbaar via 0416-352244 en thuisfront@gereformeerdekerkgenderen.nl

Overige leden zijn:
Herman van den Heuvel
Mieke Steketee
Aad van Woerden 

Liesbeth en Ewout zijn zendelingen bij Jeugd met een Opdracht en werken in Indonesië. Het doel is een gemeentestichtingsbeweging onder onbereikte bevolkingsgroepen op het eiland Java op gang te brengen. Sinds 18 augustus 2013 zijn zij uitgezonden door onze gemeente die hen geestelijk en financieel ondersteunt. Als Thuisfrontcommissie willen wij verslag doen van hun ervaringen.

De recente nieuwsbrief vindt u op het publicatiebord in de hal van de kerk.  Stelt u het op prijs om de nieuwsbrief persoonlijk te ontvangen, of heeft u vragen over het werk van Ewout en Liesbeth, neem dan contact op met de thuisfrontcommissie: tfc.genderen@gmail.com