Contactpersoon is Hennie Bouman, bereikbaar via 0416-352244
en oosteuropa@gereformeerdekerkgenderen.nl

Voorzitter: Dick Nederveen
Secretaresse: Metje Kuijpers
Penningmeester: Hennie Bouman
Lid:  Peter van der Poort en Julia Deak

De werkgroep is ontstaan uit de gemeente contacten/jongerenuitwisseling met Heves (Hongarije) en de contacten en hulptransporten naar Vynogradovo/Nagyzolles (Oekraïne). Momenteel worden alleen contacten met Oekraïne onderhouden. We ondersteunen samen met de kerk van Zaamslag de gaarkeuken die wekelijks drie keer voor 35 tot 40 arme bejaarden en zieken een 2-daagse maaltijd verstrekt. Twee keer per jaar worden ook een aantal voedselpakketten samengesteld die worden verdeeld onder de armste gemeenteleden. In 2003 is door zes samenwerkende gemeenten en stichtingen samen met de kerk van Vynogradovo een gebouw aangekocht, wat begin deze eeuw met hulp vanuit o.a. Genderen is opgeknapt voor bejaardenopvang.

Er zijn tal van hulptransporten en bezoeken gebracht aan onze zustergemeente, waardoor we enkele weeshuizen en het plaatselijke ziekenhuis hebben kunnen helpen. Ook dragen we financieel bij aan het jaarlijkse vakantiebijbelwerk van de gemeente (Reformatus kerk). De kosten voor de gaarkeuken bedragen ca € 6.500,00 op jaarbasis.

Hulpgoederen worden ingezameld via Bert en Hennie Bouman, Meerhoek 18, Genderen. Al uw schone en bruikbare kleding, dekens, linnengoed, incontinentiemateriaal, krukken, rollators, verband enz. kunt u daar afgeven.

Let op: bedden en matrassen worden niet ingenomen; bij twijfel even navragen!

We zamelen nu in voor GAIN - Global Aid Network. Voorheen verzorgden we de transporten samen met stichting SDOK. Deze stichting heeft echter de diaconale taken, waaronder hulptransporten, overgedragen aan GAIN in Sleeuwijk. Hans Thur rijdt regelmatig hulptransporten voor GAIN naar Oost Europa. Kijk ook eens op www.gainhelpt.nu met nieuws over de projecten en transporten.

Financieel: Werkgroep Hulp Oost-Europa: Bankrekening is vanaf 2019 NL91 RABO 03737 09 250  (was eerst NL 88 FVLB 0635 810 832) t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Genderen inzake Werkgroep Oekraïne

Vacature: We zoeken nog iemand die de werkgroep wil versterken. (Over de functie kan worden overlegd).