De Gereformeerde Kerk Genderen is aangesloten bij het ANBI. Hierdoor zijn de door u verstrekte bijdragen aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Zie voor de formulieren:

ANBI Kerk 2019

ANBI Kerk 2018

ANBI Diaconie 2018

anbi