Kinderen en jongeren behoren bij de kerkelijke gemeenschap, behoren naast de verbanden waarin zij in het gezin en op school leven ook in de kerkelijke gemeenschap vorming te ontvangen. Er mag in dit verband een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen jeugdwerk en catechese. In het jeugdwerk ligt de nadruk meer op de geloofsoefening in praktische zin en op de sociale verbondenheid. Denk hierbij aan de clubs en kindernevendienst. Verder wordt ieder jaar bij de start van het winterwerk in september een startweek gehouden, in de herfstvakantie de vakantiebijbelweek georganiseerd en wordt met de adventsweken gewerkt met een kinderproject en een kinderkerstviering gehouden. Als kinderen te oud worden voor de clubs, kunnen Hervormde en Gereformeerde tieners en twintigers de HGJV avonden bezoeken.