Vanuit de gemeente worden er ook diensten voorbereid.
Met ingang van het nieuwe seizoen is er 1 commissie die diverse werkgroepen omvat.

Dit is de nieuwe Eredienstcommissie. Deze bestaat uit:

Werkgroep Bijzondere Diensten
Werkgroep Stille Week
Werkgroep Jeugddienst Commissie

Contactpersoon eredienstcommissie: Nienke den Ouden via 06-42103496 of eredienstcommissie@gereformeerdekerkgenderen.nl

Bestuur:

Voorzitter                           Dick Nederveen

Secretaris                           Nienke den Ouden

Leden: Ds. Joost en/of Jannie van den Brink / Annemieke Vos / Hanneke van Woerden / Gijsbert Nieuwkoop / Anne-Marie Sanders / Gerbert van der Beek

De Eredienstcommissie is een overkoepelende commissie boven alle overige commissies en (werk)groepen, waarop diverse vraagstukken met betrekking tot de eredienst worden behandeld.

Doelstelling van de EredienstCommisisie:

  • Doordenking en uitvoering van het beleid betreffende de eredienst zoals verwoordt in het beleidsplan en uitgewerkt in het werkplan Eredienst.

Er zijn daarbij (in 2017) een drietal speerpunten genoemd;

  1. In de eredienst wordt duidelijker de verbinding gelegd tussen de Bijbel en het dagelijks leven.
  2. In de eredienst worden de verschillende generaties meer met elkaar verbonden.
  3. In de eredienst nemen meer gemeenteleden meer actief deel.
  • ‘Bezinning van de erediensten. Bekijken van andere mogelijkheden, aanvullingen en aanpassingen. Dit alles binnen het raamwerk, de structuur van de huidige diensten.
  • Reflectie is en blijft belangrijk.
  • Wat doen we? Waarom doen we dat? Wat zou er beter of anders kunnen?
  • De gemeente blijven boeien en prikkelen en zo meer betrekken bij de eredienstem.’

De kerkenraad kan opdrachtgever zijn voor onderwerpen die we als commissie bekijken en waar we advies over uitbrengen. Ook kunnen er onderwerpen door gemeenteleden of commissies worden aangedragen. De eindverantwoordelijkheid voor de erediensten en de communicatie daarover berust bij de kerkenraad.

Per onderwerp bekijkt de EredienstCommissie welke personen vanuit de gemeente op ´projectbasis´ kunnen ondersteunen. Zo zoeken we naar een breed draagvlak binnen onze gemeente op het gebied van Liturgie en Eredienst.

Lijkt het je leuk om ook eens mee te denken? Laat het ons weten!