Nieuwsbrief:

In de Nieuwsbrief vindt u actuele informatie over onze gemeente. Wanneer u een bericht in de nieuwsbrief van onze gemeente wilt plaatsen, dan kunt u dat mailen via nieuwsbrief@gereformeerdekerkgenderen.nl. Houd u bij het aanleveren van uw kopij rekening met de relevantie voor de gemeente en de deadline. In de week dat de nieuwsbrief zal uitkomen, is de deadline gesteld op dinsdagavond 18.00 uur.

Wilt u de Nieuwsbrief van onze gemeente via e-mail ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba via scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl

De verschijningsdata en deadline voor het aanleveren van kopij vindt u hier: 2020 en 2021

Redactie:
Wilma Schouten      scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl
Pieter van Dueren den Hollander: 353195 – pdueren@heijmans.nl
Ad Swart
Marjolein en Arne Schouten: 353303 – arneschouten@hotmail.com

Jaarverslag:

Elk jaar wordt er een overzicht gemaakt van de financiën en de mutaties binnen onze gemeente. Deze worden tijdens de jaarlijkse Gemeentevergadering besproken en toegelicht.

InfoBulletin en Adressen&Wijkteams:

Aan het begin van het winterseizoen wordt het InfoBulletin en het recente overzicht van Adressen en Wijkteams verstrekt. Hierin vindt u alle informatie van de diverse groepen die weer aan de slag gaan. Deze informatie komt veelal overeen met de inhoud van deze website.

Redactie:
Pieter van Dueren den Hollander (eindredactie)

Coördinatie kopieerwerk:

Arne Schouten 0610631115 en arneschouten@hotmail.com

Beheer Website:

Marion van Olst (352506) en Arne Schouten:  website@gereformeerdekerkgenderen.nl 

Beheer Facebookpagina: Gereformeerde Kerk Genderen:

Arne Schouten: socialmedia@gereformeerdekerkgenderen.nl

Kijk ook op aan onze Kerk gerelateerde Facebookpagina’s:

https://m.facebook.com/dominee.vandenbrink.9

https://nl-nl.facebook.com/JeugddienstGenderen

https://www.facebook.com/hgjv.genderen

https://nl-nl.facebook.com/people/Praiseband-Genderen/100006849257340

https://www.facebook.com/vakantiebijbelweekgenderen