Kerkbalans is de gezamenlijke actie van vijf landelijke, Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke gemeenten en kerken. Het rekeningnummer van Kerkbalans voor de Gereformeerde Kerk Genderen is: NL 15 RABO 03 7371 0909. U kunt uw bijdrage op dit rekeningnummer overmaken t.n.v. ‘CvK Gereformeerde Kerk Genderen’. Voor vragen: kerkbalans@gereformeerdekerkgenderen.nl

Jaarlijkse brief

Halverwege januari van elk jaar bezorgen wij u de jaarlijkse brief voor de Actie Kerkbalans. Binnen de kernen van de gemeente Aalburg halen we de brief ongeveer twee weken later weer bij u op.

Antwoordstrook

Bij de brief zit een antwoordbrief. U kunt de antwoordbrief invullen en in de (dicht geplakte) antwoordenveloppe meegeven aan de vrijwilliger die de antwoordbrieven weer ophaalt.

Betaling bijdrage

De kerk werkt niet met automatische incasso. Wij vragen je dan ook om de bijdrage zelf over te maken. Dat kan op rekeningnummer NL 15 RABO 03 7371 0909 ten name van ‘CvK Gereformeerde Kerk Genderen’. Dat kan bijvoorbeeld ook maandelijks of per kwartaal of per jaar.

Belastingtip: mogelijkheid periodieke gift

Trek uw giften af voor de belasting om een hogere bijdrage mogelijk te maken. Velen doen dit al. Als u het drempelbedrag voor giften niet haalt, kan een periodieke gift voor u een mogelijkheid zijn. Hiervoor is tegenwoordig geen akte van een notaris meer nodig. Zie de uitleg elders op onze website: http://www.gereformeerdekerkgenderen.nl/belastingbesparing-door-bijdrage-aan-te-merken-als-periodieke-gift/