In de Gereformeerde Kerk van Genderen, worden 2 diensten per zondag gehouden.
De ochtenddienst begint om 09.30 uur en de avonddienst om 18.30 uur.
Alle overige en bijzondere diensten worden aangekondigd in de Nieuwsbrief en op de Home-page van deze site.

Hieronder worden de diverse links – in alfabetische volgorde –  weergegeven, waar u informatie kunt vinden over deze onderwerpen.

Beamer – Voorafgaand aan de diensten worden hier mededelingen en tijdens de dienst de tekst van de liederen getoond.
Bloemstuk – Elke zondag staat er voor in de kerk een mooi bloemstuk, dit wordt na afloop geschonken aan een gemeentelid voor een bijzondere gelegenheid of bemoediging.
Collectes – Tijdens de diensten worden er 2 collectes gehouden.
Creche Voor de allerkleinsten is er opvang tijdens de ochtenddienst.
Kerktelefoon – Hierdoor is de kerkdienst elders te beluisteren, dit kan ook online.
Kerkauto – Hier kunt u vervoer van of naar de kerk regelen.
Kindernevendienst – Halverwege de ochtenddienst is er KND, wekelijks voor de groepen 1 t/m 6, 2-wekelijks voor groep 7 en 8 van het Basisonderwijs.
Koffiedrinken: eenmaal per maand en met regelmaat na de speciale diensten, is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in de Ontmoetingsruimte van de kerk.
Koster – Hier kunt u terecht met vragen met betrekking tot het gebruik van het Kerkgebouw
Muzikale begeleiding – Tijdens de diensten is er muzikale begeleiding door het kerkorgel, een koor of een band.
Preekrooster – Hier kunt u terugvinden welke voorganger de betreffende dienst leidt.

Bij de voorbereiding van diverse diensten worden ook gemeenteleden betrokken.

Deze link geeft informatie over de Jeugddiensten die in de Gereformeerde Kerk Genderen worden gehouden en bijgaand de facebook-link https://www.facebook.com/JeugddienstGenderen?fref=ts