Het College van Kerkrentmeesters is bereikbaar via Annemieke Vos: 0416-692885 of cvk@gereformeerdekerkgenderen.nl

De volgende personen hebben zitting in het College van Kerkrentmeesters:

Dagelijks bestuur:
Piet den Ouden ouderling kerkrentmeester voorzitter
Arie de Jong ouderling kerkrentmeester algemene zaken
Annemieke Vos kerkrentmeester secretaris
Ton en Angela v.d. Heuvel commissie van bijstand boekhouder/penningmeester
Overige leden:
Rob de Ruiter ouderling kerkrentmeester algemene zaken
Erik van Mersbergen kerkrentmeester technische zaken

Commissie van bijstand:

Arno van Mersbergen kerkelijke bijdrage 
Jesse Antonides kerktelefoon 
Ton Kuikman ledenadministratie
Zeger Lubberdink technische installaties
Kees Heijstek brandweerzaken/veiligheid


Ondersteunend lid:

Annette Dekkers bezoek nieuw ingekomen leden

Actiecomité Rommelmarkt en Verzorging tuin: A. Vos – 352005
Archiefbeheer: B.P. Meiresonne – 351632
Orde van dienst – Bijzondere diensten: Sandra Visser – 353420