Het is mogelijk om de kerkdiensten live via https://kerkdienstgemist.nl/streams/381/embed?access_key=YMZa6LGphyWx_g te beluisteren of later terug te luisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/381-Gereformeerde-kerk-Genderen. De diensten worden circa zes maanden bewaard.

Ook kunnen diensten tijdens de Corona-periode live meegekeken worden via www.thuismeekijken.nl via wachtwoord GKG2020.

Aan het luisteren via Kerkdienstgemist.nl zijn voor de luisteraars geen aanvullende kosten verbonden. De kerk heeft echter wel kosten. Dit omdat capaciteit op internet nodig is om het mogelijk te maken dat meerdere mensen tegelijk naar de kerkdienst kunnen luisteren. Voor die capaciteit zorgt het bedrijf Kerkdienstgemist. Dit bedrijf brengt daarvoor op basis van het gemeten gebruik maandelijks kosten in rekening. Door toegenomen gebruik, zijn de afgelopen jaren ook de maandelijkse kosten toegenomen. De kosten worden in rekening gebracht voor elke keer dat u de kerkdienst via internet luistert of download. Indien u regelmatig luistert, kunt u/mag u een bijdrage storten om de toenemende kosten te kunnen dekken.

Beamer en cd/dvd-opnames
In de morgendienst en de avonddienst worden de liederen en de Bijbelteksten op de wand geprojecteerd. Op uw verzoek kunnen bij (bijzondere) kerkdiensten cd- of dvd-opnames gemaakt worden. Bij een dvd-opname worden beeldopnames van de dienst gemaakt, hierbij moeten 2 personen aanwezig zijn om de beamer en de camera te bedienen. De kosten voor een dvd-opname zijn € 25.- en voor en cd opname € 10.- Deze dvd/cd kunt u zelf verder vermenigvuldigen. Indien u een opname wilt laten maken, dient u dit vooraf met de predikant of koster te bespreken. Zij zullen dit dan verder afhandelen met Mark Duister, die contactpersoon is van het beamer-team, bereikbaar via beamer@gereformeerdekerkgenderen.nl.