Contactpersoon is Hennie Bouman – 352244
en groeigroepen@gereformeerdekerkgenderen.nl

Werkgroepleden:
Ank van der Poort – 352277
Rob de Ruiter – 691123
Ad Swart – 355091
Bernike van Mersbergen – 352216
Suze Visser – 351371

Bij de campagne Doelgericht-Leven in het najaar van 2004 is spontaan een werkgroep gevormd. Regelmatig komt de “Werkgroep Doelgerichte Gemeente” bijeen. Deze groep bestaat naast de predikant en een of meer ouderlingen uit een aantal gemeenteleden. We zoeken nog iemand uit de jongeren/jong volwassenengroeigroep.  In seizoen 2018/2019 gebruikten de groepen een boekje van het Evangelisch Werkverband over de Petrusbrief ‘De hoop die in ons leeft – Jezus volgen in een verwarrende tijd’. Iedere avond van de week komt er een groep bij elkaar. Naast de gewone groeigroep is er een groep voor jongeren, jong volwassenen en senioren. Door het EW wordt ieder najaar een toerustingsdag georganiseerd voor groeigroepleiders. Op de thema-avond van het afgelopen seizoen sprak Herman van Wijngaarden van de HGJB over homosexualiteit. De thema-avond in het nieuwe seizoen gaat over ‘Voltooid leven’ met Alie Hoek-van Kooten. De groeigroepen gebruiken het materiaal van het Focustraject. Er staan lijntjes uit om dit seizoen de ‘ministry-cursus’ in Genderen te organiseren. Heb je ideeën of vragen, neem contact met ons op!