Contactpersoon is Michel Visser, bereikbaar via 0416-353420
en collectemunten@gereformeerdekerkgenderen.nl

Tijdens de erediensten worden normaliter twee collecten gehouden volgens het vastgestelde collecterooster. Hiervoor kunnen collectemunten gebruikt worden.
De grijze munten vertegenwoordigen een waarde van 1,50 euro en de witte hebben een waarde van 1,00 euro. Elke eerste maandag van de maand worden deze tussen 19.00 uur en 20.00 uur in het Kruispunt (eerste binnendeur rechts) verkocht per zak van 50 munten. Het geld kan vooraf overgemaakt worden (NL 68 RABO 03737 10 925 t.n.v. CvK Geref. Kerk te Genderen) of ter plaatse contant voldaan. U krijgt een betalingsbewijs voor uw administratie. LET OP: Contante betalingen zijn per 1-1-2020 niet meer fiscaal aftrekbaar.

In de Nieuwsbrief worden de collectebestemmingen vermeld.