Alle bijeenkomsten en/of vergaderingen dienen gemeld te worden bij de kostercoördinatoren. Dit in verband met de zaalindeling, tijd, aantal personen, koffie en thee, gebruik microfoon, enz. Voor eigen kerkelijke activiteiten kan er koffie worden geschonken, overeenkomstig de met de koster-coördinator gemaakte afspraak.

Voor gebruik van de kerkzaal is toestemming nodig van de kerkenraad (moderamen). Dit kan eventueel ook geregeld worden via Piet den Ouden, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Alle aanvragen waarin het reglement niet voorziet, worden behandeld door het College van Kerkrentmeesters, eventueel in overleg met het moderamen van de kerkenraad.

Voor rouwdiensten en condoleren worden voor het gebruik van het gebouw voor gemeenteleden geen extra kosten in rekening gebracht. Voor niet gemeenteleden wordt € 250,- in rekening gebracht. Deze kosten worden veelal vergoed door de begrafenisverzekering. De kosten van koffie, thee, frisdrank, broodjes, soep en bediening worden apart in rekening gebracht.

Bij huwelijksdiensten van gemeenteleden wordt er een collecte gehouden bestemd voor de kerk. Indien er in de huwelijksdienst geen collecte wordt gehouden of het bruidspaar kiest voor een collecte voor een eigen (kerkelijk) doel, dan wordt er € 250,- in rekening gebracht voor de onkosten.

Voor rouw- en trouwdiensten geldt: de bedragen hierboven genoemd zijn lager dan de werkelijke kosten die voor dergelijke diensten gemaakt worden. Een eigen bijdrage naar draagkracht is daarom altijd welkom. Het is ook mogelijk om een ruimte te huren voor een vergadering, verjaardag enz. Hiervoor hebben de kerkrentmeesters een overzicht opgesteld met de mogelijkheden en tarieven. Tevens is het mogelijk om (voor zover op dat moment beschikbaar) klapstoelen (max. 50 stuks), kop- en schotels, borden, bestek enz. te huren. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dit bespreken met de kostercoördinator.

Ook bij de secretaris van het College van Kerkrentmeesters (Annemieke Vos, tel. 692885 en cvk@gereformeerdekerkgenderen.nl) is hierover informatie verkrijgbaar. Voor tarieven van verhuur kunt u terecht bij bovengenoemde secretaris en de kostercoördinator.