Contact via: Peter van der Poort – 352277

His Work of Art is een groep mensen, die is opgericht sinds in onze kerk het boek en het thema ‘Doelgericht Leven’ werd behandeld. Om de preken te verduidelijken werd aan Peter van der Poort gevraagd er passende uitbeeldingen bij te verzinnen. Peter is theatermaker. Hij zocht mensen, jong en oud. Soms werd er bij de stukjes tekst gebruikt, soms was het enkel het uitbeelden van iets.

De visie hierachter is dat het gesproken woord extra sterk binnen komt via de oren en ogen.

De Here Jezus zelf sprak in gelijkenissen, waarin hij dingen uit het dagelijks leven liet zien.

De stukjes van de groep dienen dus echt om het (door de dominee) gesproken woord te verduidelijken. De stukjes prikkelen vaak de nieuwsgierigheid, willen mensen soms wakker schudden en je aan het denken zetten. Maar ten diepste willen we er echt God mee eren en dienen.

Bij het jaarthema ‘de Geestelijke Wapenrusting‘ hebben we geprobeerd handen en voeten te geven aan een zeer moeilijk thema: de strijd tussen goed en kwaad. Ook hebben we toen een soldaat in de kerk gezet, heel duidelijk voor de kinderen. Hij kreeg elke maand een nieuw stuk wapenrusting aan. Zo werd handen en voeten gegeven aan het woord uit Efeze 6.

In de voorbereiding op het nieuwe jaarthema is His Work of Art ook weer gevraagd mee te denken. Op deze manier willen we Hem eer bewijzen. We maken veel gebruik van muziek en audiovisuele middelen. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met onze voorgangers.

Omdat we maar af en toe mee werken aan een kerkdienst, zoeken we elke keer weer allerlei mensen die mee willen/kunnen doen. Als jij/u het leuk vindt om een keer mee te spelen, kunt u zich hier voor aanmelden bij Peter en Ank van der Poort. Je kunt ons bereiken op nummer: 0416-352277.