Contactpersoon hiervoor is Jesse Antonides, bereikbaar via 0416-352494
en kerktelefoon@gereformeerdekerkgenderen.nl

Al tientallen jaren is het mogelijk om via de kerktelefoon naar de erediensten te luisteren. Inmiddels gebeurt dat grotendeels via internet, maar van de vertrouwde kerktelefoon via een luisterkastje, kan ook nog steeds gebruik gemaakt worden. Aanvragen voor een luisterkastje lopen via een ouderling of diaken die dan vervolgens de aanvraag voorlegt aan de kerkenraad. Het luisteren gaat via internet en het luisterkastje wordt (gratis) aangeleverd door de kerk. Wanneer het luisterkastje voor de telefoon niet meer gebruikt wordt, dient deze weer te worden ingeleverd bij Jesse Antonides.