Contact via: zwo@gereformeerdekerkgenderen.nl

De ZWO commissie bestaat uit zeven commissieleden:

Voorzitter: vacant                                                                                        Secretaris: Heleen van Oord
Penning meester: Kees Bouman
Leden: Angelique van Wijnen / Ans Vos /  Jan van Rijswijk                                  Lid namens diaconie: Michel Visser

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO verlangt ernaar om, in navolging van Jezus, te delen wat ons gegeven is. Delen van geloof, geld, zorg en aandacht aan de hulpbehoevende mens dichtbij en ver weg.

Activiteiten:

  • Kerst- en voorjaarskaart schrijfactie; voor onze medemens in moeilijke tijden (bijvoorbeeld verslaafden, gevangenen)
  • Zendingsdienst mee voorbereiden
  • Vrouwenochtend mee voorbereiden
  • Doorlopende inzameling van postzegels, ansichtkaarten, inktcartridges en mobieltjes in de hal van de kerk voor “Kerk in Actie”

Geld inzamelen voor een goed doel:
– Zendingsbusjes; bij de deuren in de kerk. Elk kwartaal is er een ander spaardoel.
– ZWO collectes; waaronder de landelijke voorjaar- en najaarscollecte van Kerk in Aktie.
– Spaardoosjes actie; in samenwerking met de Hervormde gemeente geldinzameling middels een spaardoosje rond de Kerstdagen voor een goed doel.
– Vrijwillige bijdrage ZWO; jaarlijkse geld inzameling. Hierdoor is geld beschikbaar voor ondersteuning van Liesbeth en Ewout, Aldert en Celine en giften aan Christelijke doeleinden. Alle uitgaven worden verantwoord in het jaarverslag.