Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Ook uw kerkelijke bijdrage is onder voorwaarden een aftrekpost voor de belasting. Eén van de voorwaarden is dat giften alleen aftrekbaar zijn boven een bepaald drempelbedrag (afhankelijk van de hoogte van uw inkomen). Als u het drempelbedrag nu niet haalt, kan een ‘periodieke gift in geld’ een oplossing zijn. Bij een periodieke gift is uw bijdrage toch aftrekbaar. Omdat de bijdrage aftrekbaar is van de belasting, kunt u dan meer geven zonder dat het u extra geld kost.

Hoe werkt het?

U moet zich voor enkele jaren vastleggen door middel van een speciaal formulier van de belastingdienst. U vult het formulier in, onder andere met het bedrag dat u ieder jaar, gedurende tenminste vijf jaren, aan de kerk wilt geven. Ook als u uw Kerkbalansformulier al hebt ingeleverd, kunt u dit gewoon doen. Het formulier voor de overeenkomst is ook beschikbaar bij de kerkrentmeesters. En ook online beschikbaar: overeenkomst

  • Geef het formulier in een gesloten envelop af bij A.C. van Mersbergen, Van der Beekstraat 23, 4265 HS Genderen.
  • De kerkrentmeesters ondertekenen het formulier en geven het aan u terug.
  • Bewaar het ondertekende formulier goed! De belastingdienst kan u vragen om een kopie.
  • Vraag de periodieke gift terug bij uw aangifte inkomstenbelasting. U geeft het jaarlijks geschonken bedrag aan bij uw belastingaangiftes over deze vijf jaren.
  • U krijgt van de belastingdienst uw inkomstenbelasting over het geschonken bedrag terug.
Een rekenvoorbeeld.
Stel, u geeft € 350 aan de kerk. De inkomstenbelasting die u hierover hebt betaald (bijvoorbeeld 38%), krijgt u het volgende jaar terug. Netto hebt u dus € 350 – € 133 (38%) = € 217 betaald. U wilde echter € 350 geven. Wanneer u nu € 565 aan de kerk overmaakt, krijgt u van de belastingdienst € 214 terug. Per saldo betaalt u nu ongeveer het bedrag dat u van plan was, maar de kerk krijgt maar liefst 60% meer!

Het formulier vraagt om vermelding van de officiële naam van onze gemeente. Dat is: Gereformeerde Kerk Genderen in Genderen. Ook moet het nummer worden ingevuld waaronder onze kerk bekend is bij de belastingdienst (het zogeheten RSIN-nummer). Dat nummer is: 002520485.

Tot vorig jaar moest u ook nog langs de notaris om de periodieke schenking te bekrachtigen. Dat hoeft nu niet meer. En dat heeft een belangrijk extra voordeel. In vijf jaar kan er veel gebeuren. Stel dat u werkloos wordt, of om een andere reden minder geld te besteden krijgt. U hebt met deze regeling het recht uw periodieke betalingen te stoppen, en behoudt dan toch de terugontvangen belasting.

Hebt u nog vragen? Of wilt u graag hulp hebben bij het invullen? De kerkrentmeesters staan voor u klaar via kb.gk@kerkingenderen.nl