De landelijke beweging New Wine, die in Engeland is begonnen, is vooral bekend van de New Wine Zomerconferentie (zie hieronder). Juist binnen bestaande kerken en gemeenten wil deze beweging mensen toerusten om zichtbaar te maken wat het koninkrijk van God betekent. Over hoe dat nu zit met Gods koninkrijk dat al onder ons aan het groeien is maar nog niet volledig is doorgebroken, komt de directeur, Bart Visser, in onze kerk spreken. Deze avond wordt op dinsdagavond 27 juni in onze kerk gehouden en begint om 20.00. We zingen eerst met elkaar en zullen dan naar een boeiende en aanstekelijke boodschap luisteren. Zo leren we wat New Wine kan betekenen voor ons gemeenteleven en ons persoonlijk geloof.  Daarnaast is er gelegenheid om voor je te laten bidden door bidders die met Bart Visser mee komen (en jou dus niet kennen). Samen met anderen uit Altena en omgeving worden we aangemoedigd in ons geloof en ons dagelijks leven. Wees welkom en ga evt. samen met iemand anders!

27 juni: New Wine avond in Genderen