Meekijken van de diensten is mogelijk via www.thuismeekijken.nl (wachtwoord GKG2020) en via het Youtube-kanaal
 
 

Uw bijdrage voor de collecte kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.

Gebedspunten verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s:  scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl / scriba@hervormdgenderen.nl 

 

Presentatie Jan Baan zondag 6 maart