Ochtenddienst (9.30u) Liturgie ochtenddienst

www.thuismeekijken.nl 

(GKG2020)

Avonddienst (18.30u)

Liturgie avonddienst

www.thuismeekijken.nl

(GKG2020)

De uitzendingen vanuit de Gereformeerde Kerk zijn te bekijken via www.thuismeekijken.nl met wachtwoord GKG2020. 

Uitzendingen vanuit Hervormde Kerk zijn te beleven via https://www.youtube.com/channel/UCvWnTXbqxARyMs-5e6kmdiA

Uw bijdrage voor de collecte kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven.


Gebedspunten
verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s:  scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl / scriba@hervormdgenderen.nl 

 

Liturgie diensten zondag 12 september