Op donderdag 16 juni om 19.30 willen we een gaventest
aanbieden voor ieder die daar wel eens nieuwsgierig naar is. Wat gaan we
doen? Eerst krijg je achtergrondinformatie over de gaven die in de Bijbel staan en over hoe een gaventest werkt. Daarna krijgt u de kans om de test in te vullen en de uitslag te berekenen. We bespreken de uitslag niet, die is voor uzelf, maar u krijgt wel de kans om vragen te stellen. Ook willen we een beetje een idee geven hoe zo’n gave in de praktijk kan werken, wat kun je daar dan mee?
Een boeiende avond om verder te groeien in je geloof. Aanmelden is fijn in
verband met het materiaal. Doe dat z.s.m. via:
domineevandenbrink@outlook.com

16 juni: Gaventest