In de loop van januari start de jaarlijkse actie Kerkbalans. We vragen u/jou dan om een toezegging als bijdrage voor het plaatselijke werk van onze kerk in 2022. De actie heeft landelijk als thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten. We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig. Ook in deze moeilijke tijden verbindt de kerk ons met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. De kerk blijft een plek van betekenis in onze omgeving en wil er voor mensen zijn. Ergens eind januari / begin februari ontvangt u de jaarlijkse brief en een antwoordkaart. In de brief vragen wij u / jou om ook in 2022 onze kerkelijke gemeente financieel te steunen. Vanwege Corona halen we de antwoord enveloppen ook dit jaar niet bij u op. We vragen u daarom om uw reactie meteen te sturen per mail of sms / whatsapp (let op we sturen geen tikkies). U kunt de antwoordstrook
ook nog per post sturen. We vragen u allen om in ieder geval te reageren.
We zijn dankbaar voor de inzet van velen en voor de kerkelijke bijdragen die we in het afgelopen jaar van velen ontvingen. Mogen we ook dit jaar weer op u allen rekenen? Met uw inzet en jaarlijkse bijdragen kan onze kerk blijven bestaan. Uw bijdrage is nodig om een actieve, levendige en inspirerende gemeente te kunnen zijn. We verzoeken u om uw bijdragen weer zelf over te maken. Dat kan op rekeningnummer à NL 15 RABO 03 7371 0909 ten name van ‘C.v.K Gereformeerde Kerk Genderen’

Actie Kerkbalans