De gemeentedienst op zondagavond 3 september belooft een bijzondere te worden, nl. een zingen-op-verzoek-dienst. Bij binnenkomst wordt een lijst met 30 liederen overhandigd, met behulp waarvan in de dienst zelf een keuze kan worden gemaakt. Er staat dus weinig van tevoren vast. Het zijn allemaal bekende psalmen, gezangen, liederen uit de bundels van Johannes de Heer, Sela, Taizé en Opwekking. De (bege)leiding is in handen van Henk Teuling. Gerda van Hemert gaat voor. Haar thema is: “Zing van mijn Verlosser!” Dit is dus echt een gemeentedienst zoals deze oorspronkelijk bedoeld was, nl. uitsluitend met inbreng van eigen gemeenteleden. Van harte welkom!

Zondagavond: Zingen-op-verzoekdienst