De week van gebed voor eenheid van christenen nodigt ons uit om ons te verdiepen in het verhaal dat Jezus vertelde over de barmhartige Samaritaan. Biddend leren we wat het betekent om anderen lief te hebben.
Het thema dit jaar is aangedragen door christenen uit Burkina Faso. Ookk in Genderen zijn er dit jaar weer gebedssamenkomsten in de Gereformeerde kerk.
Iedereen is van harte welkom op één of meerdere avonden. Met elkaar zingen we een aantal liederen, lezen we een bijbelgedeelte en is er een korte overdenking. Hierna bidden en danken we met elkaar.
Wees welkom!

Data en tijd:
Zondag 21-01: na de avonddienst
Maandag t/m donderdag 22-01 t/m 25-01: 19.00-19.45 uur.

Week van gebed