Update van de covid-maatregelen die gelden in het kerkgebouw en op terrein van de Gereformeerde kerk in Genderen, vanaf woensdag 26 januari 2022.

Als moderamen hebben we gemeend om gefaseerd kerkelijke activiteiten te hervatten. Vanaf vandaag is er meer ‘ruimte’ voor doordeweekse groepsactiviteiten in het kerkgebouw.

Uiteraard is dit onder voorwaarde dat leiding (van bijvoorbeeld GGG of club) beschikbaar is. Hierover zal vanuit de leiding de benodigde communicatie volgen.

In bijgevoegd schema is zichtbaar gemaakt welke activiteiten onder welke voorwaarden opgepakt kunnen worden.

COVID maatregelen

Bij meer ‘ruimte’ voor kerkelijke activiteiten horen aandachtspunten voor de veiligheid. We doen een beroep op iedereen om je aan de onderstaande aandachtspunten te houden en aanwijzingen van leiding, koster en covid-coördinatoren op te volgen:

  • Bij klachten blijf thuis (ook bij een negatieve test). Ben je in afwachting van een testuitslag van jezelf of huisgenoten, dan blijf je thuis. Volg hierbij de richtlijnen vanuit de GGD over eventuele quarantaine (en isolatie).
  • Afstand: houd 1,5 meter afstand! We hanteren strikt 3 stoelen afstand tussen mensen uit verschillende huishoudens; dit geldt ook voor kinderen. Na de zegen en het amen-lied gaan we terug zitten. De koster zal per rij aangeven wie de kerkzaal kan verlaten, om file (en dus beperkte afstand) bij de uitgang te voorkomen.
  • Mondkapje: we dragen (bij voorkeur een medisch) mondkapje bij binnenkomst tot je op je vaste plaats zit, bij verplaatsing en binnen + buiten waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Daarnaast het advies om ook tijdens de gehele eredienst als je op je stoel zit – dus ook tijdens het zingen – je mondkapje te dragen.
  • Maximaal aantal bezoekers: vooralsnog geldt een maximum van 100 bezoekers (crew niet meegerekend). Bezoekers worden geteld en wordt het maximum bereikt dan worden nieuwe bezoekers gevraagd de dienst thuis mee te vieren.

Aandachtspunten:

  • Kindernevendienst: Kinderen voor de kindernevendienst gaan met ouders mee de kerkzaal in voor aanvang van de eredienst. De kinderen gaan zoals gebruikelijk na het gebed (voor de bijbel lezing) naar de kindernevendienst, maar komen niet meer terug in de kerkzaal.
  • Kindernevendienst: gaan je kinderen naar de kindernevendienst laat het svp in de week vooraf via een appje weten aan Rianne (06-57310205), zodat de leiding rekening kan houden met de groepsgrootte.
  • Oppas: oppas kinderen komen niet in de kerkzaal en zijn de hele dienst in hun eigen ruimte. Ook oppas kinderen van thuis-kijkers zijn welkom!

Vragen

Als je vragen hebt over de richtlijnen of je wilt checken of jouw alternatief past binnen de kaders neem dan contact op met de covid-coördinatoren; robderuiter@ziggo.nl en pdueren@heijmans.nl.

Groet,

Pieter

Update covid-maatregelen vanaf 26 januari