Gemeente zijn we samen! We roepen onze broeders en zusters op om met ons mee te denken over hun eigen talenten en gaven, maar ook die van belijdende broeders en zusters. In de ochtenddienst van 14 februari hebben talenten en gaven de aandacht gekregen. We willen als gemeente talenten en gaven inzetten om de vacatures in onze kerkenraad in te vullen. We willen aan de hand van 2 kaarten de talenten (vaardigheden) en gaven (functies) in beeld brengen en gesprekken met elkaar aan gaan op basis van deze kaarten.

Kaart 1: Je wil in gesprek gaan met in jouw ogen geschikte kerkenraadsleden

Met deze kaart kun je zelf, bij voorkeur in een gesprekje, iemand de ogen doen openen voor een functie in de kerkenraad, maar ook je steun uitspreken door die persoon je hulp aan te bieden. Vertel waarom jij denkt dat hij of zij geschikt is én bied hulp aan zodat ieder een steentje bijdraagt direct of indirect. Denk hierbij aan het meehelpen door op te passen op de vergaderavonden of bijvoorbeeld tijdens avonddiensten. Of je vormt een duo met pastorale bezoeken bij broeders en zusters. Op verschillende manieren kun je elkaar helpen, bekijk dat in jullie gesprek.

Kaart 2: Je wilt de kerkenraad aangeven dat je een broeder of zuster of jezelf geschikt acht, of dat je iemand zelf gepolst hebt met kaart 1

 

Met deze kaart kunt u richting de kerkenraad aangeven of u/jij kandidaat bent voor het invullen van de vacature, een broeder of zuster geschikt acht maar niet met hem of haar het gesprek aan gaat en u kunt met deze kaart het gesprek terugkoppelen aan de kerkenraad dat u met een broeder of zuster hebt gehad naar aanleiding van kaart 1. Deze kaart kunt u in de brievenbus van het kerkgebouw of bij Marrie van de Mooren in de brievenbus doen..

Optie 1: U wilt graag een naam in dienen van een geschikte broeder of zuster

Door aan te geven welke broeder of zuster u geschikt acht voor het ambt van ouderling, ouderling kerkrentmeester en/of diaken, helpt u de gemeente.

Wellicht kunt u een suggestie doen hoe u zou kunnen helpen om de voorgedragen broeder of zuster te laten functioneren. Denk hierbij aan het klankborden bij (lastige) beslispunten, pastorale hulp, een inwerkperiode met een vroeger kerkenraadslid, vaste oppas, etc. Dit kan de kerkenraad vervolgens aanbieden bij het gesprek met de broeder of zuster.

Optie 2: U wilt graag uw talenten inzetten door plaats te nemen in onze kerkenraad

Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden als u belijdend lid bent. Niet iedereen vindt zichzelf geschikt als ouderling van dienst of voor een pastorale functie. Wil je beleidsmatig aan de slag of is organiseren meer jouw ding? Of wil je misschien liever achter de schermen helpen? Er zijn verschillende taken in de kerkenraad, er is altijd wel een passende taak te vinden. En je doet het niet alleen, je maakt onderdeel uit van een team.

Wil jij een steentje bij dragen in de kerkenraad, geef dat dan via kaart 2 door aan de kerkenraad. Samen bekijken we hoe jouw talenten ingezet kunnen worden voor onze gemeente. Op kaart 2 kunt u ook aangeven welke hulp u nodig hebt.

Optie 3: U wilt graag terugkoppeling geven van het gesprek met een in uw ogen geschikte broeder of zuster

Deze terugkoppeling kunt ook op deze kaart invullen. Het helpt de kerkenraad met het voorbereiden van het gesprek met deze persoon en we kunnen overzicht houden van wie al buiten de kerkenraad benaderd is. Dit betekent niet dat de kerkenraad niet opnieuw deze persoon zal benaderen maar dan kan met prioriteren en insteek van het gesprek rekening gehouden worden met het voorbereidende werk dat door u gedaan is.

Voor vragen kunt u altijd een bericht sturen: scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl

 

Oproep: hulp bij inzet Talenten en Gaven!