De gezamenlijke Kerstspaaractie van de beide kerken in Genderen is dit jaar bestemd voor  een bijzondere plek in Andalusië, Spanje. Tussen de heuvels en de olijfbomen kunnen mensen die het nodig hebben tot rust komen in een huis dat voor hen wordt opengesteld door een (christelijk) echtpaar uit Nederland. Ook worden er bijbelscholen gehouden en ontmoetingen georganiseerd voor jonge Spaanse christenen. Op deze bijzondere plek mogen Ank en Peter uit Genderen tot 1 april vrijwilligerswerk doen.

Dit bestaat uit gastvrouw en gastheer zijn, zorgen voor het huis, de tuin en de maaltijden en een luisterend oor bieden aan degenen die daaraan behoefte hebben. De gasten betalen voor het verblijf een bedrag dat helaas de kosten niet dekt. We willen daarom hulp bieden met de Kerstspaaractie. De opbrengst wordt gebruikt voor gasten die hun verblijf deels niet kunnen betalen en voor de aanschaf van platanen (voor schaduwplekken) en fruitbomen.

Er worden dit jaar geen spaardoosjes huis aan huis bezorgd, maar een flyer waarop u foto’s met het verhaal van het huis kunt zien. Wij hopen dat u een gift wilt overmaken via de QR-code, de link, de kerk-app of middels een bankoverschrijving naar NL63RAB0373 7092 69 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Genderen inz. ZWO onder vermelding van Kerstspaaractie. De gasten en vrijwilligers van het gastvrije huis zullen u hiervoor heel dankbaar zijn!

Diaconie Gereformeerde Kerk Genderen: https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=us4tCnE3SpeW-otwVzF0vQ 

 

Kerstspaaractie kerken Genderen