De Taakgroep ‘Publicatie en Communicatie’, ofwel de redactie van de nieuwsbrief, website en social media, is bezig met de toekomst. Naast de nieuwsbrief en website houden we ook social media bij. Kijk ook eens op onze Facebookpagina of volg ons op Instagram of Twitter!

Vanuit duurzaamheid, tijd en kosten maar zeker ook vanuit overzichtelijkheid en verbinding kijken we naar het verder digitaliseren en stroomlijnen van communicatie binnen onze gemeente. Omdat er nu veel verschillende communicatiekanalen zijn én er flinke voordelen zijn van toepassen van digitaal collecteren zijn vanuit verschillende taken gemeenteleden met elkaar aan het kijken of een digitale app gebruikt zou kunnen gaan worden voor het collecteren en communiceren binnen onze gemeente.

Om een beeld te krijgen wat de behoefte is op gebied van publicatie en communicatie hebben we een aantal vragen aan onze gemeente: 

– Welke informatie wordt in de huidige situatie gemist of zou eerder beschikbaar moeten zijn?

– In welke mate is communicatie eenrichting of zou interactie moeten zijn? En scheelt dat per informatiesoort?

– Zijn er verbeterpunten voor de website en nieuwsbrief?

– Welke kanalen worden gemist?

– Wat zijn voor u zaken waarmee rekening gehouden moet worden als naar een digitale app over gestapt wordt?

Wij stellen het als taakgroep op prijs als u (enkele) vragen zou willen beantwoorden via het online formulier, bovenstaande vragen met antwoord mailen naar communicatie@gereformeerdekerkgenderen.nl, vul het papieren formulier in de hal van onze kerk in en/of spreek Ad, Marrie, Pieter of Arne een keer aan. 

Inventarisatie Publicatie en Communicatie