Beste gemeenteleden,
 
Gisteren, zondag 12 februari, heeft een delegatie uit de hervormde Andreaskerk te Putten de beroepsbrief aan ons overhandigd.
Dit is het gevolg van een proces van gesprekken, kennismaken, nadenken, praten maar vooral bidden en luisteren naar Gods stem.
Dat alles heeft geresulteerd in een hartelijk ‘ja’  op de vraag om in deze gemeente samen aan de slag te gaan in aanvulling op de huidige predikant en kerkelijk werker.Dit besluit nemen we niet zonder ook pijn in het hart te voelen omdat we ons hier thuis voelen in een gemeente die ons met open armen heeft ontvangen, waar we lief en leed gedeeld hebben.
Het afscheid stellen we nog even uit: We willen de kinderen graag hun schooljaar hier af laten maken.
Maar ook voor ons voelt het goed om de paascyclus, de belijdeniscatechese en andere dingen zelf in dit seizoen te kunnen afronden samen met u.
De zomervakantie zal het natuurlijke moment zijn voor de overstap. Daar zullen we u uiteraard later nader over informeren.
 
Hartelijke groet, ds Joost en ds Jannie.
 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht vanuit de pastorie; laat het ons weten scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl
 
Namens de kerkenraad,
Wilma schouten
Bericht uit de pastorie