Tijdens de meeste erediensten wordt de samenzang begeleidt op het orgel. Ook wordt door gelegenheidsgroepen medewerking verleend aan diensten.

Binnen onze gemeente zijn – met name na het gemeentebrede project “40 doelgerichte dagen” en de aansluitende Gavenmarkt – een heel aantal doorlopende, muzikale initiatieven opgestart.┬áKlik op onderstaande links om meer te weten te komen over de muzikale initiatieven in onze gemeente:

Kerkkoor Genderen

Praiseband Inspiration

Praiseband Yada Yeshua

Niet per definitie muzikaal, maar zeker een waardevolle bijdrage, levert ook His work of Art.