Graag nodigen we u uit voor deze gemeenteavond waar het kerkenraadsvoorstel ‘Samenwerking’ centraal staat. Het kerkenraadsvoorstel leest u terug in de Nieuwsbrief en in de gemeentebrief van 21 juli jl. We streven er naar om 20.30u de gemeenteavond af te sluiten met koffie/thee en ontmoeting in de hal van de kerk.

Agenda

  1. Opening
  2. Toelichting besluitvoorstel kerkenraad ‘Sam3nwerking’
  3. Reacties op besluitvoorstel
  4. Peilen draagvlak gemeente
  5. Sluiting
  6. Koffie / thee

 

Stemmen

Als kerkenraad waren we eerst voornemens om tijdens de gemeenteavond het kerkenraadsvoorstel in stemming te brengen om het draagvlak in de gemeente te toetsen.

Tijdens de voorbereiding van de gemeenteavond zijn we tot andere inzicht gekomen. Navraag bij de landelijke dienstenorganisatie en gemeenteadviseur leert ons dat een gemeente alleen stemt bij verkiezing van ambtsdragers en tijdens een gemeenteavond alleen na voordracht van een te beroepen predikant.

Mede naar aanleiding van de input tijdens de kerkenraad inloopavonden is gekeken naar mogelijkheden die er zijn om binnen de gemeente een zo breed mogelijk beeld op te halen en niet alleen zicht te hebben op de menig van gemeenteleden die tijdens de gemeenteavond aanwezig zijn.

De stemming willen we daarom gemeente breed uitzetten in de vorm van een opiniepeiling; ook wel poll genoemd. Tijdens de gemeenteavond ontvangt u een formulier met 2 vragen. Toelichting op de vragen volgt tijdens de gemeenteavond. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk gemeenteleden hun stem kunnen laten horen door het beantwoorden van de vragen.

Het formulier kunt u direct tijdens de gemeenteavond invullen en inleveren, maar ook mee naar huis nemen en later inleveren of (bij voorkeur) digitaal invullen. Na de gemeenteavond ontvangen alle gemeenteleden, zoals u ook de nieuwsbrief ontvangt, via mail of kerk-app, een digitale link naar het formulier. Er zijn papieren exemplaren beschikbaar voor mensen die niet worden bereikt met een digitaal formulier. Het is de bedoeling dat ieder persoon éénmalig een formulier invult (dus of op papier of digitaal); we verwachten dat een echtpaar 2 formulieren inlevert. De formulieren kunnen ingeleverd worden t/m donderdag 21 september (dit geldt ook voor de digitale formulieren).

De uitslag van de peiling (poll) en het definitieve besluit van de kerkenraad zal kenbaar gemaakt worden via de nieuwsbrief van 29 september.

Tot donderdag 14 september 19.30u!

Hartelijke groet,

Namens de kerkenraad

Wilma

14 september 19.30u: gemeenteavond