12 juni 2022 – 18.30 uur m.m.v Vocaal Ensemble Cantica o.l.v. Henk van
Andel, orgel: Arie de Bruijn, Lector: ds. Joost van den Brink

De Evensong is een liturgische viering ontstaan in de 16e eeuw in de
Anglicaanse kerk. Al sinds die tijd worden in Engeland, in navolging van de vaste gebedstijden uit de kloostertraditie, met name het ochtend- en avondgebed gebeden: de Morning Prayer en Evening Prayer. Een rijkere vorm van het gesproken avondgebed is de Evening Song: hierbij worden openingsgebed, psalmengebed en voorbeden door het koor vertolkt. Als vaste onderdelen worden na de lezingen het Magnificat (lofzang van Maria) en het Nunc Dimittis (lofzang van Simeon) gezongen. Om het belang van deze gebedsdienst te onderstrepen werden componisten aangespoord om de vaste teksten op muziek te zetten, een traditie die nog steeds wordt voortgezet. Zo is in de loop der eeuwen een schat aan muziek opgebouwd. De kracht van muziek, instrumentaal en vocaal, wordt gebruikt om de Bijbelteksten te illustreren. Naast het gezongen Woord is stilte en aandacht een belangrijk onderdeel van de Evensong, ook is plaats ingeruimd voor bekende koralen en samenzang. In de beroemde Engelse kathedralen is de Evensong een dagelijkse traditie waaraan door de jongenskoren veel aandacht wordt geschonken. Ook in Nederland krijgt de Evensong steeds meer waardering.

12 juni: Evensong