Op zondagavond 3 juni wordt er een bijzondere dienst gehouden in de Gereformeerde Kerk van Genderen. De dienst zal een Taizéviering zijn, medewerking wordt verleend door de cantorij van Catharijnekerk te Heusden, en daar  komt ook de voorganger vandaan. Allereerst: wie of wat is Taizé? Taizé is een klein dorpje in Bourgondië, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog een Zwitserse theologiestudent kwam wonen. In een paar oude gebouwen ving hij o.a. joodse vluchtelingen op. Deze protestantse student, Roger Schütz, stichtte na enige tijd in Taizé met vrienden een geloofsgemeenschap, zeg maar: een protestants klooster. In de jaren ’60 kwamen steeds meer jongeren uit heel Europa naar Taizé om daar tot rust te komen en zich te bezinnen op hun leven en hun geloof. Ondertussen ontwikkelden de broeders van Taizé een geheel eigen spiritualiteit. Hun kerkdiensten worden gekenmerkt door het zingen van eenvoudige, maar indringende korte liederen, die vaak worden herhaald, hetgeen een heel rustgevend effect heeft. En nooit ontbreekt een lange stilte in de dienst. Tot op de dag van vandaag bezoeken jaarlijks duizenden jongeren de geloofsgemeenschap van Taizé, en als ze weer naar huis gaan, nemen ze de liederen en gebruiken uit Taizé vaak met zich mee. Dat is de reden dat inmiddels heel wat Taizéliederen opgenomen zijn in het nieuwe  Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk. Kunt u googelen? Googel dan eens op Taizéliederen om een indruk te krijgen. In Heusden hebben we inmiddels een kleine traditie van Taizévieringen opgebouwd, en onze cantorij heeft inmiddels een flink aantal Taizéliederen op het repertoire staan. Het is niet zo moeilijk om deze liederen mee te zingen. De Taizéviering zal een bezinnend karakter hebben met veel zang, een korte overweging, en een stevige
stilte. Aan het begin van de dienst zal ik nogmaals iets over de bijzondere geloofsgemeenschap van Taizé vertellen. Mooi dat de traditie van Taizé Heusdense en Genderse christenen op deze wijze samenbrengt!

Ds. Frans Willem Verbaas, Heusden

Zondagavond 3 juni: Taizéviering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 + 17 =