Basisregel = dringend advies om afstand te houden

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

Het moderamen realiseert zich goed dat de meningen over de coronamaatregelen in de kerk en de samenleving sterk verdeeld zijn. Het is dan ook een moeilijke opgave om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

PKN advies: “Geef elkaar de ruimte”

Vanuit de PKN ontvingen we het volgende advies, verwoord door scriba René de Reuver: “Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invoeren dat het past bij de situatie in hun gemeente. Bovenal hoop ik van harte dat we elkaar de ruimte geven.”

Wat past bij onze situatie?

Als moderamen zijn we naar aanleiding van deze vraag en bovenstaande uitgangspunten gekomen tot de volgende werkwijze voor de erediensten; met ingang van zondag 26 september:

· Houd gepast afstand!

· Stoelen worden in de kerk geplaatst met afstand tussen de rijen; houd 1 stoel afstand tussen bezoekers uit verschillende huishoudens; dit vraagt om discipline van alle bezoekers!

· Achter het rolluik (zaal 5) is ingericht op 1,5 meter afstand, zodat bezoekers zelf keuze kunnen maken die we met elkaar respecteren.

· Met meer mensen in de kerk zal het reproductiegetal (de R waarde) toenemen; dit is de kans op verspreiding van het Coronavirus. Om gemeenteleden de mogelijkheid te geven om met een lage R waarde een zondagse eredienst te bezoeken zullen de volgende maatregelen voor de avonddienst (blijven) gelden:

o Onderlinge afstand 1,5 meter (minimaal 2 stoelen afstand tussen bezoekers uit verschillende huishoudens); ook hier geldt dat bezoekers dit zelf in de gaten houden. We doen hiermee een beroep om ieders gedrag.

o Maximaal aantal bezoekers: 100*

o Zingen maximaal: 12 minuten*

*) 100 bezoekers op 1,5 meter van elkaar; max. 12 minuten zingen zorgt voor R-waarde ≤ 1

Niet reserveren; wel registreren

Bovenstaande werkwijze past prima in de reeds aangekondigde proefperiode van 6 weken waarbij het vooraf reserveren vervalt (nu ook bij de eerder genoemde ‘bijzondere diensten’) om de drempel te verlagen voor bezoekers van de eredienst.

Bij binnenkomst liggen er in de hal van de kerk registratieformulieren waar bezoekers zelf email of telefoonnummer noteren in verband met traceerbaarheid bij een bron- en contactonderzoek.

Kom; je bent welkom

Hoewel er met het afschaffen van het vooraf reserveren kans blijft dat de kerk vol is, hopen we ook dat we de mensen die het reserveren lastig vonden of vaak vergaten weer (vaker) in de kerk te kunnen

verwelkomen. Omdat we ook weer meer mensen een plek kunnen bieden hopen we dat iedereen die dat wil de kerkdiensten weer kan bezoeken. Van harte welkom!

Namens de kerkraad, een hartelijke groet,

Pieter van Dueren den Hollander

Versoepeling maatregelen