Update:

Het risiconiveau gaat van ‘zorgelijk’ naar ‘zeer ernstig’, MAAR aantal bezoekers eredienst en zingen in de kerk wijzigt niet:

  • Ochtenddienst met 100 bezoekers; 19 minuten zingen. Dit komt in praktijk neer op 7 á 8 liederen.
  • Avonddienst met 60 bezoekers; 12 minuten zingen (circa 6 liederen).

We zien allerlei ontwikkelingen rondom ons heen als het gaat om de landelijke Covidmaatregelen. We zien ook allemaal dat het aantal besmettingen de gewenste daling had ingezet, maar dat de laatste dagen een stijgende lijn is waar te nemen. Hoe dat de komende tijd gaat zijn weet niemand. De verwachting is dat er nog regelmatig aanpassingen zullen komen als het gaat om de covid-maatregelen in onze kerk. We
zullen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden. Houd de website goed in de gaten, want daar kan je altijd de dan geldende maatregelen terugvinden.

Update Covid-maatregelen in de kerk
Deze keer geen update van maatregelen naar aanleiding van een nieuwe risiconiveau, maar een aanvulling op de bestaande routekaart GKG die geldt vanaf zondag 18 juli bij risiconiveau ‘zorgelijk’ en ‘waakzaam (of lager)’. Een terugkerend onderwerp als het gaat om covid-maatregelen is het ‘zingen in de kerk’. Als plaatselijke kerk maken we hierin onze eigen afwegingen, gebaseerd op professionele adviezen en landelijke (PKN) richtlijnen. Zingen in de kerk het mag weer! 
Het verlangen naar erediensten met gemeentezang is groot en vanuit de (PKN) richtlijnen zijn er mogelijkheden die we graag willen benutten om weer als gemeente in de kerk te zingen. Om te bepalen wat er wel kan en welk risicoprofiel daar bij hoort zijn er een aantal factoren van belang:
• Kenmerken van het gebouw (volume en ventilatie)
• Het aantal bezoekers
• De tijd waarin bezoekers samenzijn
• Het aantal minuten wat er gezongen wordt

Risico afweging – bij klachten: “blijf thuis”
Op basis van bovenstaande factoren kan vervolgens een besmettingsrisico en een Rwaarde (reproductie waarde) worden berekend. Hoe langer je wilt zingen met meer bezoekers, des te hoger wordt de R-waarde; hoe hoger wordt het risico op eventuele verspreiding van het covid-virus als een besmet persoon in de kerk aanwezig is. Blijf dus thuis, als u (enige) klachten heeft!

Zingen in de kerk: Op basis van de risico afweging voor onze kerk hebben we gekozen voor onderstaande uitgangspunten bij het zingen in de kerk:
1. Ochtenddienst met 100 bezoekers; 19 minuten zingen. Dit komt in praktijk neer op 7 á 8 liederen.
2. Avonddienst met 60 bezoekers; 12 minuten zingen (circa 6 liederen).

Ingewikkeld verhaal
We hebben dus gekozen voor 2 opties:
1. Bij 100 bezoekers die verspreid over de dienst 19 minuten zingen geldt er een reproductie getal (R-waarde) van 2,5. Met andere woorden; als er 1 besmet persoon aanwezig is, zal deze persoon gemiddeld 2,5 personen kunnen besmetten.
2. Bij 60 bezoekers die 12 minuten zingen is de R-waarde = 1. Met andere woorden; als er 1 besmet persoon aanwezig is, zal deze persoon gemiddeld 1 ander persoon besmetten.
Er is dus een verschil in verspreidingsrisico tussen beide opties.
We realiseren ons dat dit best een ingewikkeld verhaal is, dus als er vragen laat het ons weten: scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl

Kom; iedereen is welkom!

Op deze wijze hopen we recht te doen aan mensen die weer heel graag willen zingen in de kerk en kan iedere bezoeker zelf een afweging maken welk risiconiveau voor hem of haar past. Maak hierin een eigen keuze en geef je op voor de diensten; registratie kan via de gebruikelijke weg via de website of telefonisch. Laat het registreren geen drempel zijn en kom; “iedereen is welkom!”

Een hartelijke groet namens de kerkraad,
Pieter

Samenzang met risiconiveau Zeer Ernstig