De kerkraad realiseert zich goed dat de meningen over de coronamaatregelen in de kerk en de samenleving sterk verdeeld zijn. Het is dan ook een moeilijke opgave om een besluit te nemen waarbij iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Ook vinden we het belangrijk dat gemeentewerk ook al is het in aangepaste vorm doorgaat! Vanaf zondag 7 november gelden daarom de volgende x punten.

1. Basisregel weer 1,5 meter afstand

Ook in de kerk hervatten we de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ in de binnenruimte.

Vanaf zondag 7 november zullen we in de hele kerkzaal weer op afstand van elkaar gaan zitten in de vooraf neergezette (losse) stoelen. We komen binnen via de hal van de kerk, jassen nemen we mee naar onze zitplaats en we verlaten de kerkzaal via de nooduitgangen.

2. Mondkapje

We (12+ jaar) dragen mondkapjes bij binnenkomst tijdens het verplaatsen binnen het gebouw. Mondkapjes kunnen af, zodra je op je (zit) plaats bent en op 1,5 meter afstand van anderen.

3. Zingen doen we beperkt

In de ochtenddienst maximaal 17 minuten in een reguliere avonddienst maximaal 12 minuten. Let op: bij een avonddienst met band geldt de maximale (mee)zing tijd van een ochtenddienst.

4. Geen koffie drinken na de dienst – wel koffie date!

Na de dienst vervalt het centraal georganiseerde koffie drinken. Nodig gerust iemand uit om thuis elkaar te ontmoeten en samen na te praten over de dienst. Ook de georganiseerde koffie date gaat ‘gewoon’ door; respecteer hier ook de onderlinge afstand.

5. Niet reserveren; wel registreren

Bij binnenkomst liggen er in de hal van de kerk registratieformulieren waar bezoekers zelf email of telefoonnummer noteren in verband met traceerbaarheid bij een bron- en contactonderzoek. Een dringend verzoek om hier een mobiel nummer of mailadres te noteren, zodat we iedereen via een mail of tijdelijke whatsapp groep kunnen informeren (bezoekers afzonderlijk moeten bellen is wel gezellig, maar vergt ook veel werk van de beller, dus graag uw medewerking hierbij).

6. Wel groeigroepen/bijeenkomst op 1,5 meter afstand

Groeigroepen en overige (gespreks)groepen kunnen plaatsvinden, waarbij we met elkaar de 1,5 meter afstand handhaven. De organisatie / leiding van de (gespreks)groep faciliteert hierbij, zodat de onderlinge afstand ook werkelijk kan worden toegepast in de praktijk.

7. Overige activiteiten

Voor alle activiteiten in het kerkgebouw geldt dat er met creatieve en praktische oplossingen veel kan met 1 uitgangspunt; “we houden 1,5 meter afstand” (vanaf 12+ jaar).

Wil je als organisatie van een gemeenteactiviteit even overleggen of van gedachte wisselen met betrekking tot de covid-maatregelen in het kerkgebouw richt je dan tot één van de twee covid-coördinatoren: Rob de Ruiter (06-39787900) of Pieter van Dueren den Hollander (06-51533237); tip: krijg je niet direct telefonisch contact, stuur dan even een whatsapp bericht.

Organisatoren van gemeente activiteiten

Mogelijk lukt het – van de kerkraad – niet om jullie persoonlijk te informeren over bovenstaande uitgangspunten en moet je het lezen via deze nieuwsbrief of via de website; we hopen op je begrip hiervoor.

Evaluatie 6 weken periode zonder vooraf reserveren

Afgelopen weken hebben we rondom de eredienst gewerkt met registratie van bezoekers in de hal van de kerk ipv vooraf reservering. We hebben gemerkt dat dit drempelverlagend werkt en kerkbezoek breder toegankelijk maakt. Ondanks dat de actualiteit (zie bovenstaande punten) zorgt voor een nieuwe situatie willen we de huidige ‘vrije inloop’ blijven hanteren. Aandachtspunt voor iedereen is dat nu we werken met stoelen op afstand geen extra stoelen erbij kunnen zetten en dus geldt vol = vol. Neem het de dienstdoende ambtsdrager en/of koster dus niet kwalijk mocht blijken dat de kerk vol zit. We hopen dat u dan thuis via de livestream de dienst meekijkt / luistert.

Vooralsnog blijft de omvang van de dienstgroep (aantal dienstdoende ambtsdragers bij de eredienst) onveranderd; 1 ouderling (van dienst) en 2 (welkom) diakenen. Bij binnenkomst zullen de ambtsdragers bij het gezin plaatsnemen verspreid in de kerk.

Namens de kerkraad een hartelijke groet,

Pieter

Update Corona-maatregelen