In de morgendienst van de eerste Adventszondag ging het onder andere over het eren van onze Koning Jezus. Dat kan op verschillende manieren: Door onze medemensen te dienen maar ook met liederen die we vanuit ons hart meezingen, voorheen in de kerk en nu buiten of thuis. In deze maand worden lijstjes gemaakt met popnummers (Top2000 etc.) en ook op de christelijke radio komen die voorbij (Top1008 etc.). De suggestie die in deze dienst werd gedaan, was: a. Maak zelf eens een eigen top 20 van favoriete christelijke liederen/muziekstukken/songs. b. Neem de teksten vervolgens eens door en schrijf daaruit redenen over om God/Jezus te eren. c. Zing ze zelf, laat ze anderen horen, en deel ze evt. met de dominees (domineevandenbrink@outlook.com).
 
Als u ze met de dominees deelt, liefst ook met een herinnering/toelichting wat (enkele van) deze nummers voor u betekenen, dan sturen zij hun gezamenlijke top 20 ook naar u terug. Bovendien kunnen we wellicht zo een Top 20 van onze gemeente samenstellen die kan worden gezongen/vertolkt in een dienst begin volgend jaar! Daar willen we dan wel graag minstens 20 bijdragen uit de gemeente voor ontvangen. Tot nu toe (03-12-2020) staat de teller op 2. Uiteraard wordt alles wat u instuurt anoniem behandeld! Laten we ook zo individueel èn gezamenlijk onze lofzang gaande houden, ook in deze tijd.
Onze eigen Christelijke Top 20