Dit jaar krijgt u geen spaardoosje in de brievenbus. In verband met corona willen wij u vragen om digitaal een bijdrage te leveren voor de acties van Dorcas. Zij willen ter plaatse hulp bieden d.m.v. praktische dingen waarvan u wat voorbeelden ziet hieronder. Als u op het blauwe bedrag klikt krijgt u meer informatie over het betreffende project.

Voor een digitale gift kunt u onderstaande link gebruiken: https://www.geef.nl/nl/actie/spaardoosjes-genderen/donateurs

Dit kan anoniem en u kunt zelf een bedrag kiezen. Per transactie wordt ong. € 0,30 berekend. Als u de gift liever overmaakt, mag dat op NL90RABO 0373 710 917 tnv CvK Gereformeerde Kerk, in de omschrijving graag ‘spaardoosje’ vermelden. Het totale bedrag zal worden verdeel over de verschillende projecten.

Huiswerkbegeleiding voor Roma-kinderen

 € 10,00

Toilet in Afrika

€ 200,00

Train de trainer

€ 7,00

Toiletbasis in Mozambique

  € 10,00

Doktersbezoek

  € 10,00

Namens De Zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk alvast hartelijk dank voor uw of jouw bijdrage.

We wensen iedereen een Gezegend 2021.

 

Spaardoosjesactie 2020/2021