Conform de RIVM-regels mogen kerkdiensten ook weer bijgewoond worden door mensen die geen directe functie in de dienst hebben. Met een online formulier willen we in beeld krijgen wie geïnteresseerd is om naar de kerk te komen: Inventarisatieformulier

Door de kerkenraad zijn documenten opgesteld, zie ook het Nieuwsbericht waarin naar onderstaande documenten wordt verwezen.

Brief met uitleg

Protocol versie 1.2

 

Werkwijze

Met een vragenlijst hebben we de interesse geïnventariseerd om weer naar het kerkgebouw te komen om erediensten bij te wonen. In de werkwijze is opgenomen dat via deze website en telefonisch aangegeven kan worden dat kerkdiensten bijgewoond gaan worden. Per week wordt een groep kerkleden uitgenodigd en deze kunnen zich aanmelden via de website. Deadline is vrijdagavond 20u.

Vervolgens wordt bepaald welke aanmeldingen geselecteerd worden om daadwerkelijk de dienst bij te wonen. Op zaterdag voor 12u wordt dit mede gedeeld.

Voor bijzondere diensten gaat het op een afwijkende wijze. Klik voor het aanmelden op de aanmeldkalender op de hoofdpagina van deze site, afhankelijk van grootte van het scherm is de aanmeldkalender hiernaast te zien.