Het predikanten-echtpaar Joost en Jannie van den Brink-Dekker heeft in  januari 2017 hun intrede gedaan. Het adres van de pastorie is: Hoofdstraat 76, 4265 HA Genderen. Het echtpaar is bereikbaar via  0416-202204 en predikant@gereformeerdekerkgenderen.nl

foto echtpaar