Voorzitter: Wilma Schouten of zwo@gereformeerdekerkgenderen.nl

De ZWO commissie bestaat uit zeven commissieleden:

Secretaris: Martin Wink
Penning meester: Miep Bleuanus
Leden: Angelique v Wijnen, Teunie van Mersbergen, Ellie van der Beek, Janny v.d. Heuvel
Lid namens diaconie: Ans Vos

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
De ZWO verlangt ernaar om, in navolging van Jezus, te delen wat ons gegeven is. Delen van geloof, geld, zorg en aandacht aan de hulpbehoevende mens dichtbij en ver weg.

Per 2019 zijn de bankrekeningnummers van de Kerken gewijzigd. Het nieuwe bankrekeningnummer is NL 63 RABO 03737 09269  (was eerst NL 66 FVLB 0635 810 840).

 

Activiteiten:

  • Kerst- en voorjaarskaartschrijfactie; voor onze medemens in moeilijke tijden (b.v. verslaafden, gevangenen) in de hal van de kerk.
  • Christelijk blad “Vandaar”; via de ZWO is een lidmaatschap mogelijk.
  • “Lopend vuurtje”; Met Pinksteren wordt er i.s.m. deelnemende kerken door de stichting “Als een lopend vuurtje” een fietstocht langs de kerken georganiseerd.
  • Eredienst (pinkster- en/of zendingsdienst) mede voorbereiden.
  • Doorlopende inzameling van postzegels, ansichtkaarten, inktcartridges en mobieltjes in de hal van de kerk voor “Kerk in Actie”.

Geld inzamelen voor een goed doel:

  • Zendingsbusjes; bij de deuren in de kerk. Elk kwartaal is er een ander spaardoel.
  • ZWO collectes; waaronder de landelijke voorjaars- en najaarscollecte van Kerk in Aktie.
  • Spaardoosjes actie; i.s.m. de Hervormde gemeente geldinzameling middels een spaardoosje rond de Kerstdagen voor een goed doel.
  • Vrijwillige bijdrage ZWO; jaarlijkse geld inzameling. Hierdoor is geld beschikbaar voor giften. Deze giften aan Christelijke doelen worden vermeld in het jaarverslag.