Het College van Kerkrentmeesters is bereikbaar via Annemieke Vos: 0416-692885 of cvk@gereformeerdekerkgenderen.nl

Per 1 januari 2015 hebben de volgende personen zitting in het College van Kerkrentmeesters:

Dagelijks bestuur:
Piet den Ouden ouderling kerkrentmeester voorzitter
Arie de Jong ouderling kerkrentmeester algemene zaken
Annemieke Vos kerkrentmeester secretaris
Ton en Angela v.d. Heuvel commissie van bijstand boekhouder/penningmeester
Overige leden:
Erik van Mersbergen ouderling kerkrentmeester technische zaken
Kees Branderhorst kerkrentmeester alg.zaken/toez.gebouwen/terrein

 

Commissie van bijstand:

Arno van Mersbergen kerkelijke bijdrage 
Jesse Antonides kerktelefoon 
Ton Kuikman ledenadministratie
Zeger Lubberdink technische installaties
Kees Heijstek brandweerzaken/veiligheid


Ondersteunende leden:

Elly Branderhorst bezoek nieuw ingekomen leden
Annette Dekkers bezoek nieuw ingekomen leden

 

Actiecomité Rommelmarkt  en Verzorging tuin: A. Vos – 352005
Archiefbeheer: B.P. Meiresonne – 351632
Orde van dienst – Bijzondere diensten: Sandra Visser – 353420